Thứ Ba, 8 tháng 9, 2020

B.3.345- BƯỚM BĂNG VÀNG DẢI CAM

Sưu tập :

 

B.3.345- Bướm băng vàng dải cam - Pantoporia hordonia 

 

Đặc điểm nhận dạng: Mặt trên cánh có màu nâu đen thẫm với những giải băng đốm màu vàng cam, dọc theo mép cánh trước có một dải màu đỏ cam chia làm hai khúc. Đỉnh chót cánh có màu trắng. Trên cánh trước có một băng hình con ốc vặn chạy từ gốc qua vùng trung tâm của cánh; hai dải băng còn lại ở vùng ô cánh, còn có một đường rất mảnh chạy theo gần mép ngoài cánh ôm lấy các dải vàng bên trong ô cánh. Trên cánh sau có hai dải rộng ở giữa cánh và một đường rất mảnh ở sát mép ngoài cánh. Mặt dưới cánh cũng gồm hai màu đen và vàng nhưng dọc theo mép cánh là dải băng màu đen sậm đứt khúc và có màu vàng nhạt và nâu nhạt. Khi đậu chúng thường xoè cánh và có kiểu bay rất giống với nhóm Bướm lính thủy Neptis. Sải cánh: 50mm.

Nơi sống, sinh thái:

Loài này sống ở độ cao trên 700m, khi bị kích động chúng thường bay một quãng ngắn rồi dừng lại. Thức ăn của sâu non là một số loài thực vật thuộc họ Đậu Fabaceae như Albizzia chinensis, Acacia concinna, Acacia pennata

Phân bố: Vùng phân bố từ Cambodia và Thái Lan và lục địa Đông nam châu Á. Loài này phổ biến khắp các cánh rừng ở Việt Nam. Bướm được đặt tên theo màu đen và băng màu cam trên cánh. 

 

Nguồn : SVRVN &  Internet

B.3.344- BƯỚM QUÍ TỘC AURELIA

 Sưu tập :

B.3.344- Bướm Quí tộcAurelia – Pantoporia aurelia

Pantoporia aureliaà một loài bướm Quí tộc thuộc chi Pantoporia, Tông Neptini, Phân họ Limenitidinae Họ Bướm giáp Nymphalidae được tìm thấy ở châu Á.

Nguồn : Wikipedia & Internet

B.3.343- BƯỚM QUÍ TỘC ASSAMICA

 

Sưu tập :

4- Chi Pantoporia
B.3.343- Bướm Quí tộcAssamica – Pantoporia assamica

Pantoporia assamica là một loài bướm Quí tộc thuộc chi Pantoporia, Tông Neptini, Phân họ Limenitidinae Họ Bướm giáp Nymphalidae được tìm thấy ở châu Á nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Nguồn : Wikipedia & Internet

B.3.342- BƯỚM QUÍ TỘC PSEUDOVICASI

 

Sưu tập :

B.3.342- Bướm Quí tộcPseudovikasi – Neptis pseudovikasi

Neptis pseudovikasi là một loài bướm Quí tộc thuộc chi Neptis, Tông Neptini, Phân họ Limenitidinae Họ Bướm giáp Nymphalidae được tìm thấy ở châu Á, từ đông bắc Ấn Độ đến Miến Điện và bắc Đông Dương.

Nguồn : Wikipedia & Internet

B.3.341- BƯỚM QUÍ TỘC SOMA

 

Sưu tập :

B.3.341- Bướm Quí tộcSoma – Neptis soma

Neptis soma là một loài bướm Quí tộc thuộc chi Neptis, Tông Neptini, Phân họ Limenitidinae Họ Bướm giáp Nymphalidae được tìm thấy ở Nam và Đông Nam Á.

Nguồn : Wikipedia & Internet