Thứ Năm, 9 tháng 4, 2020

B.2.850- BƯỚM HOÀNG ĐẾ FABIUS

B.2.850- BƯỚM HOÀNG ĐẾ FABIUS
Sưu tập :

13- Chi Consul
B.2.850- Bướm hoàng đế Fabius – Consul fabius

Consul fabius là một loài bướm ngày hoàng đế thuộc chi Consul, Phân họ Charaxinae Họ Bướm giáp Nymphalidae.

Nguồn : Wikipedia & Internet

B.2.849- BƯỚM HOÀNG ĐẾ ARCHIDONA

B.2.849- BƯỚM HOÀNG ĐẾ ARCHIDONA
Sưu tập :

12- Chi Coenophlebia
B.2.849- Bướm hoàng đế Archidona – Coenophlebia archidona

Coenophlebia archidona là một loài bướm ngày hoàng đế thuộc chi đơn loài Coenophlebia, Phân họ Charaxinae Họ Bướm giáp Nymphalidae, có nguồn gốc từ Colombia, Peru, Brazil, Bolivia và Ecuador. Môi trường sống bao gồm rừng mưa nhiệt đới và rừng mây chuyển tiếp ở độ cao từ 100 đến 800m.
Sải cánh dài khoảng 90mm. Bướm trưởng thành bắt chước lá rụng. Họ bị thu hút bởi vật chất mục nát.

Nguồn : Wikipedia & Internet

B.2.848- BƯỚM HOÀNG ĐẾ SPLENDIDA

B.2.848- BƯỚM HOÀNG ĐẾ SPLENDIDA


Sưu tập :

11- Chi Anaeomorpha
B.2.848- Bướm hoàng đế Splendida – Anaeomorpha splendida

Anaeomorpha splendida là một loài bướm ngày hoàng đế thuộc chi Anaeomorpha, Phân họ Charaxinae Họ Bướm giáp Nymphalidae.

Nguồn : Wikipedia & Internet

B.2.847- BƯỚM HOÀNG ĐẾ CHROMUS

B.2.847- BƯỚM HOÀNG ĐẾ CHROMUS
Sưu tập :

10- Chi Noreppa
B.2.847- Bướm hoàng đế Chromus – Noreppa chromus

Noreppa chromus là một loài bướm ngày hoàng đế thuộc chi đơn loài Noreppa, Phân họ Charaxinae Họ Bướm giáp Nymphalidae, có nguồn gốc từ Colombia, Bolivia, Venezuela, Peru và Argentina.
Sải cánh dài khoảng 85 mm. Bướm trưởng thành có một mảng màu xanh ánh kim, được giới hạn trong khu vực đĩa đệm của chân sau. Ngoài ra còn có một loạt các mắt nhỏ.

Nguồn : Wikipedia & Internet

B.2.846- BƯỚM HOÀNG ĐẾ MEANDE

B.2.846- BƯỚM HOÀNG ĐẾ MEANDE
Sưu tập :

B.2.846- Bướm hoàng đế Meande – Archaeoprepona meande

Archaeoprepona meande là một loài bướm ngày hoàng đế thuộc chi Archaeoprepona, Phân họ Charaxinae Họ Bướm giáp Nymphalidae. Nó được tìm thấy từ Mexico đến lưu vực sông Amazon.

Nguồn : Wikipedia & Internet