Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

B.673- TÒ VÒ DEFORME

B.673- TÒ VÒ DEFORME
Sưu tập :

B.673- Tò vò Deforme - Sceliphron deforme

Sceliphron deforme là một loài côn trùng cánh màng trong họ Sphecidae, thuộc chi Sceliphron. Loài này được F. Smith miêu tả khoa học đầu tiên năm 1856

Nguồn : Wikipedia & Internet

B.672- TÒ VÒ CURVATUM

B.672- TÒ VÒ CURVATUM
Sưu tập :

B.672- Tò vò Curvatum - Sceliphron curvatum

Sceliphron curvatum là một loài côn trùng cánh màng trong họ Sphecidae, thuộc chi Sceliphron. Loài này được F. Smith miêu tả khoa học đầu tiên năm 1870

Nguồn : Wikipedia & Internet

B.671- TÒ VÒ CAEMENTARIUM

B.671- TÒ VÒ CAEMENTARIUM
Sưu tập :

B.671- Tò vò Caementarium - Sceliphron caementarium

Sceliphron caementarium là một loài côn trùng cánh màng trong họ Sphecidae, thuộc chi Sceliphron. Loài này được Drury miêu tả khoa học đầu tiên năm 1773. Chúng là những côn trùng sống đơn độc và xây tổ bùn, tại các địa điểm có mái che, thường là trên cấu trúc nhân tạo như cầu, nhà kho, cổng vòm mở hoặc dưới mái hiên nhà. Những tổ được không tích cực bảo vệ, và chúng ít khi đốt người.
Có khoảng 30 loài khác Sceliphron phân bố trên toàn thế giới, mặc dù về ngoại hình và thói quen của họ là khá tương tự như S. caementarium. S. caementarium phổ biến ở Canada, Hoa Kỳ, Trung Mỹ, Nam Phi và Tây Ấn, và đã được du nhập tới nhiều đảo Thái Bình Dương (bao gồm cả Úc, Hawaii và Nhật Bản), Peru và châu Âu, nơi mà nó đã trở thành thành lập ở các lưu vực Địa Trung Hải phía Tây.

Nguồn : Wikipedia & Internet

Thứ Ba, 13 tháng 11, 2018

B.670- TÒ VÒ ASIATICUM

B.670- TÒ VÒ ASIATICUM


Sưu tập :

B.670- Tò vò Asiaticum – Sceliphron asiaticum

Sceliphron asiaticum là một loài côn trùng cánh màng trong họ Sphecidae, thuộc chi Sceliphron. Loài này được Linnaeus miêu tả khoa học đầu tiên năm 1758.

Nguồn : Wikipedia & Internet

B.669- TÒ VÒ ASSIMIL

B.669- TÒ VÒ ASSIMIL
Sưu tập :

14- Chi Sceliphron
B.669- Tò vò Assimile – Sceliphron assimile

Sceliphron assimile là một loài côn trùng cánh màng trong họ Sphecidae, thuộc chi Sceliphron. Loài này được Dahlbom miêu tả khoa học đầu tiên năm 1843

Nguồn : Wikipedia & Internet