Thứ Năm, 9 tháng 4, 2020

B.2.850- BƯỚM HOÀNG ĐẾ FABIUS

B.2.850- BƯỚM HOÀNG ĐẾ FABIUS
Sưu tập :

13- Chi Consul
B.2.850- Bướm hoàng đế Fabius – Consul fabius

Consul fabius là một loài bướm ngày hoàng đế thuộc chi Consul, Phân họ Charaxinae Họ Bướm giáp Nymphalidae.

Nguồn : Wikipedia & Internet

B.2.849- BƯỚM HOÀNG ĐẾ ARCHIDONA

B.2.849- BƯỚM HOÀNG ĐẾ ARCHIDONA
Sưu tập :

12- Chi Coenophlebia
B.2.849- Bướm hoàng đế Archidona – Coenophlebia archidona

Coenophlebia archidona là một loài bướm ngày hoàng đế thuộc chi đơn loài Coenophlebia, Phân họ Charaxinae Họ Bướm giáp Nymphalidae, có nguồn gốc từ Colombia, Peru, Brazil, Bolivia và Ecuador. Môi trường sống bao gồm rừng mưa nhiệt đới và rừng mây chuyển tiếp ở độ cao từ 100 đến 800m.
Sải cánh dài khoảng 90mm. Bướm trưởng thành bắt chước lá rụng. Họ bị thu hút bởi vật chất mục nát.

Nguồn : Wikipedia & Internet

B.2.848- BƯỚM HOÀNG ĐẾ SPLENDIDA

B.2.848- BƯỚM HOÀNG ĐẾ SPLENDIDA


Sưu tập :

11- Chi Anaeomorpha
B.2.848- Bướm hoàng đế Splendida – Anaeomorpha splendida

Anaeomorpha splendida là một loài bướm ngày hoàng đế thuộc chi Anaeomorpha, Phân họ Charaxinae Họ Bướm giáp Nymphalidae.

Nguồn : Wikipedia & Internet

B.2.847- BƯỚM HOÀNG ĐẾ CHROMUS

B.2.847- BƯỚM HOÀNG ĐẾ CHROMUS
Sưu tập :

10- Chi Noreppa
B.2.847- Bướm hoàng đế Chromus – Noreppa chromus

Noreppa chromus là một loài bướm ngày hoàng đế thuộc chi đơn loài Noreppa, Phân họ Charaxinae Họ Bướm giáp Nymphalidae, có nguồn gốc từ Colombia, Bolivia, Venezuela, Peru và Argentina.
Sải cánh dài khoảng 85 mm. Bướm trưởng thành có một mảng màu xanh ánh kim, được giới hạn trong khu vực đĩa đệm của chân sau. Ngoài ra còn có một loạt các mắt nhỏ.

Nguồn : Wikipedia & Internet

B.2.846- BƯỚM HOÀNG ĐẾ MEANDE

B.2.846- BƯỚM HOÀNG ĐẾ MEANDE
Sưu tập :

B.2.846- Bướm hoàng đế Meande – Archaeoprepona meande

Archaeoprepona meande là một loài bướm ngày hoàng đế thuộc chi Archaeoprepona, Phân họ Charaxinae Họ Bướm giáp Nymphalidae. Nó được tìm thấy từ Mexico đến lưu vực sông Amazon.

Nguồn : Wikipedia & Internet

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2020

B.2.845- BƯỚM HOÀNG ĐẾ DEMOPHON

B.2.845- BƯỚM HOÀNG ĐẾ DEMOPHON
Sưu tập :

B.2.845- Bướm hoàng đế Demophon – Archaeoprepona demophon

Archaeoprepona demophon là một loài bướm ngày hoàng đế thuộc chi Archaeoprepona, Phân họ Charaxinae Họ Bướm giáp Nymphalidae.
Sải cánh đạt khoảng 54 - 58 mm. Mặt trên của cánh có màu đen, với các dải ngang màu xanh nhạt sáng. Mặt dưới có màu nâu nhạt với một dải rõ ràng hơn ở giữa các chân sau và một vài chấm nhỏ tối trên lề.
Ấu trùng bướm thường ăn các loài thực vật thuộc chi Na Annona họ Na Annonaceae và chi Sơ ri Malpighia họ Sơ ri Malpighiaceae. Bướm trưởng thành ăn trái cây thối hoặc phân.
Loài này có thể được tìm thấy ở Mexico, Trung Mỹ, Tây Ấn và các phần phía bắc của Nam Mỹ.

Nguồn : Wikipedia & Internet

B.2.844- BƯỚM HOÀNG ĐẾ AMPHIMACHUS

B.2.844- BƯỚM HOÀNG ĐẾ AMPHIMACHUS
Sưu tập :

9- Chi Archaeoprepona
B.2.844- Bướm hoàng đế Amphimachus – Archaeoprepona amphimachus

Archaeoprepona amphimachus là một loài bướm ngày hoàng đế thuộc chi Archaeoprepona, Phân họ Charaxinae Họ Bướm giáp Nymphalidae. Nó được tìm thấy từ Mexico đến Bolivia. Nó được tìm thấy trong các khu rừng mưa nhiệt đới và rừng rụng lá ẩm ướt ở độ cao giữa mực nước biển và khoảng 1.500 mét.
Sải cánh là 50 - 58 mm.
Bướm trưởng thành ăn phân và trái cây thối rữa trên nền rừng. Bướm Prepona là loài bướm nhanh nhất trong rừng. Nó có thể bay từ 30 - 50 mph.

Nguồn : Wikipedia & Internet

B.2.843- BƯỚM HOÀNG ĐẾ PYLENE

B.2.843- BƯỚM HOÀNG ĐẾ PYLENE
Sưu tập :

B.2.843- Bướm hoàng đế Pylene – Prepona pylene

Prepona pylene là một loài bướm ngày hoàng đế thuộc chi Prepona, Phân họ Charaxinae Họ Bướm giáp Nymphalidae. Nó được mô tả bởi William Chapman Hewitson vào năm 1853. Nó được tìm thấy trên khắp vùng Amazon từ Honduras đến Paraguay. Môi trường sống bao gồm các khu rừng mưa nhiệt đới ở độ cao từ 400 đến 1.000 mét.

Nguồn : Wikipedia & Internet

B.2.842- BƯỚM HOÀNG ĐẾ LAERTES

B.2.842- BƯỚM HOÀNG ĐẾ LAERTES
Sưu tập :

8- Chi Prepona
B.2.842- Bướm hoàng đế Laertes – Prepona laertes

Prepona laertes là một loài bướm ngày hoàng đế thuộc chi Prepona, Phân họ Charaxinae Họ Bướm giáp Nymphalidae. Nó được tìm thấy ở phần lớn của Trung và Nam Mỹ.
Sải cánh dài khoảng 88 mm. Nó là một loài rất thay đổi và một số lượng lớn các phân loài và hình thức đã được mô tả. Hầu hết trong số này hiện được coi là từ đồng nghĩa.
Ấu trùng ăn chi Inga và chi Andira họ Đậu Fabaceae.

Nguồn : Wikipedia & Internet

B.2.841- BƯỚM HOÀNG ĐẾ NARCISSUS

B.2.841- BƯỚM HOÀNG ĐẾ NARCISSUS
Sưu tập :

B.2.841- Bướm hoàng đế Narcissus – Agrias narcissus

Agrias narcissus là một loài bướm ngày hoàng đế thuộc chi Agrias, Phân họ Charaxinae Họ Bướm giáp Nymphalidae. Nó được tìm thấy ở Nam Mỹ.

Nguồn : Wikipedia & Internet

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2020

B.2.840- BƯỚM HOÀNG ĐẾ CLAUDINA

B.2.840- BƯỚM HOÀNG ĐẾ CLAUDINA
Sưu tập : B.2.840- Bướm hoàng đế Claudina – Agrias claudina

Agrias claudina là một loài bướm ngày hoàng đế thuộc chi Agrias, Phân họ Charaxinae Họ Bướm giáp Nymphalidae. Nó được tìm thấy từ Venezuela và Guyana đến Bolivia. Phân loài A. c. sardanapalus được tìm thấy ở Ecuador, Brazil và Peru. Nó được tìm thấy trong rừng mưa nguyên sinh và thứ cấp ở độ cao từ 200 đến 600 mét.
Ấu trùng ăn các loài chi Erythroxylum họ Côca Erythroxylaceae. Bướm trưởng thành ăn trái cây đang phân hủy và cá thối rữa.

Nguồn : Wikipedia & Internet

B.2.839- BƯỚM HOÀNG ĐẾ AMYDON

B.2.839- BƯỚM HOÀNG ĐẾ AMYDON
Sưu tập :

B.2.839- Bướm hoàng đế Amydon – Agrias amydon

Agrias amydon là một loài bướm ngày hoàng đế thuộc chi Agrias, Phân họ Charaxinae Họ Bướm giáp Nymphalidae. Nó được tìm thấy từ Mexico, phía nam qua Trung Mỹ đến Nam Mỹ.
Ấu trùng ăn các loài chi Erythroxylum họ Côca Erythroxylaceae.

Nguồn : Wikipedia & Internet

B.2.838- BƯỚM HOÀNG ĐẾ AEDON

B.2.838- BƯỚM HOÀNG ĐẾ AEDON
Sưu tập :

7- Chi Agrias
B.2.838- Bướm hoàng đế Aedon – Agrias aedon

Agrias aedon là một loài bướm ngày hoàng đế thuộc chi Agrias, Phân họ Charaxinae Họ Bướm giáp Nymphalidae. Nó được tìm thấy trong hệ sinh thái Neotropical.

Nguồn : Wikipedia & Internet

B.2.837- BƯỚM HOÀNG ĐẾ CALYDONIA

B.2.837- BƯỚM HOÀNG ĐẾ CALYDONIA
Sưu tập :

6- Chi Agatasa
B.2.837- Bướm hoàng đế Calydonia – Agatasa calydonia

Agatasa calydonia là một loài bướm ngày hoàng đế thuộc chi đơn loài Agatasa, Phân họ Charaxinae Họ Bướm giáp Nymphalidae, được tìm thấy từ miền nam Miến Điện, qua Bán đảo Thái-Malay, đến Borneo, Sumatra và Philippines

Nguồn : Wikipedia & Internet