TRƯỚC THỀM NĂM MỚI

Trước thềm năm mới mười ba (2013)
Quyết làm Sưu tập dối già một phen
Kiên tâm, cần mẫn kiếm tìm
Hoàn thành sưu tập một nghìn hoa tươi
Đủ năm chín Bộ không sai ( 59 bộ + 8 họ không bộ )
Ảnh hoa, mô tả, phân loài và thơ.
Đau đầu, mất ngủ vẫn mơ...
Tìm Lan, tìm cả ... mộng xưa cháy lòng!
Tinh cầu một nửa ... mông lung
Vẫn còn da diết một dòng lệ tương!
Thuyền về cập bến quê hương
Vẫn tròn nghĩa vụ, yêu thương chan hòa
Cái Hôm nay, cái Hôm qua
Vẫn luôn hòa quyện ... cho ta sinh tồn
Chắt chiu giọt nắng hoàng hôn
Xóa đi những nét bão cồn tháng năm...

Mừng lần sinh nhật bẩy nhăm (23/6/2013)
Ngàn hoa sưu tập quyết làm bằng xong!
"Đỉnh thiêng Yên Tử" ... hướng lòng ...

BXP 24.12.2012