Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

B.7140- CHUỐI TIÊU MAGNUM

Sưu tập :

3- Chi Malacopteron
Chuối tiêu Magnum- Malacopteron magnum.

Chuối tiêu Magnum- Malacopteron magnum là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Malacopteron, trong họPellorneidae: Chuối tiêu

Nguồn : wikipedia & Internet

B.7139- CHUỐI TIÊU ALBOGULARIS
Sưu tập :


3- Chi Malacopteron
Chuối tiêu Albogulare- Malacopteron albogulare.

Chuối tiêu Albogulare- Malacopteron albogulare là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Malacopteron, trong họPellorneidae: Chuối tiêu

Nguồn : wikipedia & Internet

B.7138- CHUỐI TIÊU CINEREUM


Sưu tập :

3- Chi Malacopteron
Chuối tiêu Cinereum- Malacopteron cinereum.

Chuối tiêu Cinereum- Malacopteron cinereum là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Malacopteron, trong họPellorneidae: Chuối tiêu

Nguồn : wikipedia & Internet

B.7137- CHUỐI TIÊU AFFINE
 Sưu tập :

3- Chi Malacopteron.
Chuối tiêu Affine- Malacopteron affine.

Chuối tiêu Affine- Malacopteron affine là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Malacopteron, trong họPellorneidae: Chuối tiêu

Nguồn : wikipedia & Internet

B.7136- KHIẾU ĐÁ ATRIGULARIS


Sưu tập :

2- Chi Turdinus
Khướu đá Atrigularis- Turdinus atrigularis (tên cũ Napothera atrigularis)
Khướu đá Atrigularis- Turdinus atrigularis là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Turdinus, trong họPellorneidae: Chuối tiêu

Nguồn : wikipedia & Internet

B.7135- KHIẾU ĐÁ RUFIPECTUS


Sưu tập :

2- Chi Turdinus
Khướu đá Rufipectus- Turdinus rufipectus (tên cũ Napothera rufipectus)
Khướu đá Rufipectus- Turdinus rufipectus là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Turdinus, trong họPellorneidae: Chuối tiêu

Nguồn : wikipedia & Internet

B.7134- KHIẾU ĐÁ LỚN


Sưu tập :

2- Chi Turdinus
Khướu đá lớn - Turdinus macrodactylus (tên cũ Napothera macrodactyla)

Khướu đá lớn - Turdinus macrodactylus (một định danh khác là Napothera macrodactyla), là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Turdinus, trong họPellorneidae: Chuối tiêu

Nguồn : wikipedia & Internet

B.7133- KHIẾU ĐÁ MARMORATUS


Sưu tập :

2- Chi Turdinus.
Khướu đá Marmoratus- Turdinus marmoratus (tên cũ Napothera marmorata)
Khướu đá Marmoratus- Turdinus marmoratus là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Turdinus, trong họPellorneidae: Chuối tiêu

Nguồn : wikipedia & Internet

B.7132- CHÍCH CỎ ĐUÔI DÀI


Sưu tập :

1- Chi Graminicola
Chích đuôi dài - Graminicola striatus.

Chích đuôi dài - Graminicola striatuslà một loài chim dạng sẻ thuộc chi Graminicola, trong họPellorneidae: Chuối tiêu, nhưng trước đây từng xếp trong họ Sylviidae chích.
Trước đây chi Graminicola được coi là chỉ chứa 1 loài duy nhất là Graminicola bengalensis. Do đó khu vực phân bố của nó được coi là trải dài từ bắc Ấn Độ qua bắc Việt Nam tới đảo Hải Nam Trung Quốc.
Tuy nhiên, sau khi chia tách phức hợp loài này thành hai loài riêng rẽ là Graminicola bengalensis và Graminicola striatus thì phạm vi phân bố của Graminicola bengalensis chỉ còn miền bắc Ấn Độ, nam Nepal, nam Bhutan và bắc Bangladesh.
Loài Graminicola striatus có phạm vi phân bố tại đông nam Trung Quốc (G. striatus sinicus) và từ đông nam Myanma, nam-trung Thái Lan, đông bắc Việt Nam tới đảo Hải Nam (G. striatus striatus).
Tên gọi chích đuôi dài trong tiếng Việt là tên chính thức của Graminicola bengalensis khi cho rằng chi Graminicola chỉ có 1 loài, nhưng theo nguyên tắc phải là của loài có ở Việt Nam, vì thế nó được chuyển cho Graminicola striatus.

Nguồn : wikipedia & Internet

B.7131- CHÍCH CỎ ẤN ĐỘ

C.3.I.17- Họ Pellorneidae: Họ Chuối tiêu (14 chi - 60 loài)
B.7131- CHÍCH CỎ ẤN ĐỘ
Sưu tập :

1- Chi Graminicola.
Chích cỏ Ấn Độ - Graminicola bengalensis.

Chim cỏ Ấn Độ - Graminicola bengalensis là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Graminicola, trong họPellorneidae: Chuối tiêu, nhưng trước đây từng xếp trong họ Sylviidae chích.
Trước đây chi Graminicola được coi là chỉ chứa 1 loài duy nhất là loài này. Do đó khu vực phân bố của nó được coi là trải dài từ bắc Ấn Độ qua bắc Việt Nam tới đảo Hải Nam Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi chia tách phức hợp loài này thành hai loài riêng rẽ là Graminicola bengalensis và Graminicola striatus thì phạm vi phân bố của nó chỉ còn miền bắc Ấn Độ, nam Nepal, nam Bhutan và bắc Bangladesh.
Loài Graminicola striatus có phạm vi phân bố từ đông nam Trung Quốc (G. striatus sinicus) và từ đông nam Myanma, nam-trung Thái Lan, đông bắc Việt Nam tới đảo Hải Nam (G. striatus striatus). Tên gọi chích đuôi dài trong tiếng Việt là tên chính thức của loài này khi cho rằng chi Graminicola chỉ có 1 loài, nhưng theo nguyên tắc phải là của loài có ở Việt Nam, vì thế nó được chuyển cho Graminicola striatus.

Nguồn : wikipedia & Internet

B.7130- DONACOBIUS MŨ ĐEN

C.3.I.16- Họ Donacobiidae:(1 chi - 1 loài) B.7130- DONACOBIUS MŨ ĐEN
Sưu tập :

Chi Donacobius
Donacobius mũ đen – Donacobius atricapilla

Donacobius mũ đen – Donacobius atricapilla là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Donacobius trong họ Donacobiidae.

Nguồn : wikipedia & Internet

B.7129- CHÍCH BỤI RẬM VICTORIA

Sưu tập :

6b- Chi không tên (N.N.)
Gọi là “Chi không tên” vì chi này (Bradypterus) hiện nay trong họ Locustellidae: Chiền chiện lớn (Megaluridae) có 11 loài + 01 loài Chích bụi rậm Victorin - "Bradypterus" victorini tách ra chuyển sang họ Macrosphenidae Chích châu Phi
Chích bụi rậm Victorin - "Bradypterus" victorini.

Chích bụi rậm Victorin - "Bradypterus" victorini là một loài chim dạng sẻ thuộc chi không tên (N.N.), trong họMacrosphenidae: Chích châu Phi

Nguồn : wikipedia & Internet

B.7128- CHÍCH MỎ DÀI KRETSCHMER


Sưu tập :

6- Chi Macrosphenus chích mỏ dài
Chích mỏ dài Kretschmer - Macrosphenus kretschmeri.

Chích mỏ dài Kretschmer - Macrosphenus kretschmeri là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Macrosphenus Chích mỏ dài, trong họMacrosphenidae: Chích châu Phi

Nguồn : wikipedia & Internet

B.7127- CHÍCH MỎ DÀI PULIZERSưu tập :

6- Chi Macrosphenus chích mỏ dài
Chích mỏ dài Pulitzer - Macrosphenus pulitzeri.

Chích mỏ dài Pulitzer - Macrosphenus pulitzeri là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Macrosphenus Chích mỏ dài, trong họMacrosphenidae: Chích châu Phi

Nguồn : wikipedia & Internet

B.7125- CHÍCH MỎ DÀI VÀNG


Sưu tập :

6- Chi Macrosphenus – chích mỏ dài
Chích mỏ dài vàng - Macrosphenus flavicans.

Chích mỏ dài vàng - Macrosphenus flavicans là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Macrosphenus Chích mỏ dài, trong họMacrosphenidae: Chích châu Phi

Nguồn : wikipedia & Internet

B.7126- CHÍCH MỎ DÀI XÁM
Sưu tập :

6- Chi Macrosphenus Chích mỏ dài

Chích mỏ dài xám - Macrosphenus concolor là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Macrosphenus Chích mỏ dài, trong họMacrosphenidae: Chích châu Phi

Nguồn : wikipedia & Internet