Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

Lời cuối Sưu tập chim

Bộ sưu tập chim khởi đăng ngày 01.12.2014, đến nay đã được 02 năm, 02 tháng 15 ngày, chính thức hoàn thiện với 9.723 loài trong 36 Bộ chim của Hệ sinh thái toàn cầu. Có thể nói vui rằng : Tôi đã bắt tất cả các loài chim hiện có trên thế giới phải hiện hình ra mắt bạn đọc của tôi trên khắp thế giới. Nhìn vào lượng truy cập blog, trước đây là 2-300 lượt đọc/ngày, từ khi tôi muốn nhanh chóng hoàn thành Bộ sưu tập đã đăng 30 bài/ngày thì lượng truy cập vọt lên 7-900 lượt đọc/ngày, có một số ngày trên 1000. Bộ sưu tập chim quá lớn, đã thu hút của tôi khá nhiều thời gian và sức lực, nhưng nó cũng là niềm vui và sức sống cuối đời của tôi. Có những ngày yếu mệt tưởng không cất được đầu dậy, nhưng nghĩ đến trang blog đang được nhiều người yêu mến đọc nên tôi lại cố gắng không để ngày nào đứt đoạn, trừ khi bị sự cố về điện và mạng. Lúc đầu tôi chỉ dám dự kiến sưu tập 1000 loài, nhưng đến nay đã đạt 9.723 loài, chỉ lược bỏ một số loài và phân loài không có hình ảnh rõ rệt.
Xin đăng lại bài thơ buổi đầu tiên.


CHIM
Loài em trải khắp tinh cầu
Đồng quê, hai Cực, biển sâu, núi rừng
Lông vũ, có mỏ, không răng,
Đẻ trứng vỏ cứng, vẫy vùng trời xanh

Cánh là chi trước biến thành
Biển khơi, rừng thẳm tung hoành nhẹ êm.
Vạn loài chung một tên: CHIM
Bộ khung xương nhẹ, chắc, bền, dẻo dai

Bốn ngăn tim …có khác đời
Thích nghi cuộc sống mây trời bao la.
Đứng đầu : Đà điểu cao to
Chạy nhanh bậc nhất, nhưng mà không bay!

Chim ruồi bé nhất, rất hay
Nhiều điều khiến thế gian này ước ao!.
Chim ưng đang ở tầng cao
Đột nhiên cụp cánh, bổ nhào thót tim …

Vạn loài chung một tên: CHIM!

Vạn loài đã thỏa khát tìm!

BXP 01/12/2014 – 15/02/2017

B.9723- CHIM VIRGATUS


Ấn vào hình để xem hình to hơn

Tên:	malabar_woodshrike2011_07_09_3526w.jpg
Xem:	0
KT :	54,5 KB
ID :	2544 Sưu tập :

3- Chi Tephrodornis
Chim Virgatus - Tephrodornis virgatus.

Chim Virgatus - Tephrodornis virgatus là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Tephrodornis trong họ Prionopidae

Hết Bộ Sẻ/Kết thúc Bộ Sưu tập Chim
Nguồn : wikipedia & Internet

B.9722- CHIM SYLVICOLA


Sưu tập :

3- Chi Tephrodornis
Chim Sylvicola - Tephrodornis sylvicola.

Chim Sylvicola - Tephrodornis sylvicola là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Tephrodornis trong họ Prionopidae. (Tephrodornis gularis sylvicola)
Nguồn : wikipedia & Internet

B.9721- CHIM PONDICERIANUSSưu tập :

3- Chi Tephrodornis
Chim Pondicerianus - Tephrodornis pondicerianus.

Chim Pondicerianus - Tephrodornis pondicerianus là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Tephrodornis trong họ Prionopidae

Nguồn : wikipedia & Internet

B.9720- CHIM AFFINIS

Họ Prionopidae Bách thanh mũ (Thuộc Phân thứ bộ Quạ Đã sưu tập, nay bổ xung thêm 04 loài thuộc chi Tephrodornis)

B.9720- CHIM AFFINIS
Sưu tập :


3- Chi Tephrodornis.
Chim Affinis - Tephrodornis affinis.

Chim Affinis - Tephrodornis affinis là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Tephrodornis trong họ Prionopidae

Nguồn : wikipedia & Internet

B.9719- CHIM CRISTATUS


Sưu tập :

4- Chi Psophodes
Chim Cristatus - Psophodes cristatus.

Chim Cristatus - Psophodes cristatus là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Psophodes trong họ Cinclosomatidae

Hết Họ Cinclosomatidae
Nguồn : wikipedia & Internet

B.9718- CHIM OCCIDENTALIS


Sưu tập :

4- Chi Psophodes
Chim Occidentalis - Psophodes occidentalis.

Chim Occidentalis - Psophodes occidentalis là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Psophodes trong họ Cinclosomatidae

Nguồn : wikipedia & Internet

B.9717- CHIM LEUCOGASTER


Sưu tập :

4- Chi Psophodes
Chim Leucogaster - Psophodes (nigrogularis) leucogaster.

Chim Leucogaster - Psophodes (nigrogularis) leucogaster là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Psophodes trong họ Cinclosomatidae

Nguồn : wikipedia & Internet

B.9716- CHIM NIGROGULARIS


Sưu tập :

4- Chi Psophodes
Chim Nigrogularis - Psophodes nigrogularis.

Chim Nigrogularis - Psophodes nigrogularis là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Psophodes trong họ Cinclosomatidae

Nguồn : wikipedia & Internet

B.9715- CHIM OLIVACEUS


Sưu tập :

4- Chi Psophodes.
Chim Olivaceus - Psophodes olivaceus.

Chim Olivaceus - Psophodes olivaceus là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Psophodes trong họ Cinclosomatidae

Nguồn : wikipedia & Internet

B.9714- CHIM VIRIDIS


Sưu tập :

3- Chi Androphobus
Chim Viridis - Androphobus viridis.

Chim Viridis - Androphobus viridis là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Androphobus trong họ Cinclosomatidae

Nguồn : wikipedia & Internet

B.9713- CHIM CASTANONOTA


Sưu tập :

2- Chi Ptilorrhoa
Chim Castanonota - Ptilorrhoa castanonota.

Chim Castanonota - Ptilorrhoa castanonota là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Ptilorrhoa trong họ Cinclosomatidae

Nguồn : wikipedia & Internet

B.9712- CHIM GEISLEROROUM


Sưu tập :

2- Chi Ptilorrhoa
Chim Geisleroroum - Ptilorrhoa (caerulescens) geisleroroum.

Chim Geisleroroum - Ptilorrhoa (caerulescens) geisleroroum là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Ptilorrhoa trong họ Cinclosomatidae

Nguồn : wikipedia & Internet

B.9711- CHIM CAERULESCENS


Sưu tập :

2- Chi Ptilorrhoa
Chim Caerulescens - Ptilorrhoa caerulescens.

Chim Caerulescens - Ptilorrhoa caerulescens là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Ptilorrhoa trong họ Cinclosomatidae

Nguồn : wikipedia & Internet

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

B.9710- CHIM LEUCOSTICTA


Sưu tập :

2- Chi Ptilorrhoa.
Chim Leucosticta - Ptilorrhoa leucosticte.

Chim Leucosticta - Ptilorrhoa leucosticta là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Ptilorrhoa trong họ Cinclosomatidae

Nguồn : wikipedia & Internet

B.9709- CHIM CINNAMOMEUM


Sưu tập :

1- Chi Cinclosoma
Chim Cinnamomeum - Cinclosoma cinnamomeum.

Chim Cinnamomeum - Cinclosoma cinnamomeum là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Cinclosoma trong họ Cinclosomatidae.

Nguồn : wikipedia & Internet

B.9708- CHIM ALISTERI


Sưu tập :

1- Chi Cinclosoma
Chim Alisteri - Cinclosoma alisteri.

Chim Alisteri - Cinclosoma alisteri là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Cinclosoma trong họ Cinclosomatidae.

Nguồn : wikipedia & Internet