Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2018

B.525- ONG VƯỢN OPPOSITUS

B.525- ONG VƯỢN OPPOSITUS
Sưu tập :

B.525- Ong vượn Oppositus - Alysson oppositus

Alysson oppositus là một loài ong vượn trong họCrabronidae. Nó được tìm thấy ở Bắc Mỹ.

Nguồn : Wikipedia & Internet

B.524- ONG VƯỢN MELLEUS

B.524- ONG VƯỢN MELLEUS
Sưu tập :

B.524- Ong vượn Melleus - Alysson melleus

Alysson melleus là một loài ong vượn trong họ Crabronidae. Nó được tìm thấy ở Bắc Mỹ

Nguồn : Wikipedia & Internet

B.523- ONG VƯỢN GUIGNANDI

B.523- ONG VƯỢN GUIGNANDI
Sưu tập :

Chi Alysson
Alysson là một chi của hymenopterans trong họ Crabronidae. Có ít nhất 40 loài được mô tả trong Alysson

B.523- Ong vượn Guignardi - Alysson guignardi

Alysson guignardi là một loài ong vượn trong họCrabronidae. Nó được tìm thấy ở Bắc Mỹ

Nguồn : Wikipedia & Internet

B.522- ONG CÁT FASCIATUS

B.522- ONG CÁT FASCIATUS
Sưu tập :

B.522- Ong cát Fasciatus - Stizus fasciatus, Chi Stizus

Stizus fasciatus là một loài ong cát thuộc họ Crabronidae

Nguồn : Wikipedia & Internet

B.521- ONG CÁT RENICINCTUS

B.521- ONG CÁT RENICINCTUS
Sưu tập :

B.521- Ong cát Renicinctus - Stizoides renicinctus, Chi Stizoides

Stizoides renicinctus là một loài ong cát trong họ Crabronidae. Nó được tìm thấy ở Trung Mỹ và Bắc Mỹ

Nguồn : Wikipedia & Internet

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018

B.520- ONG CÁT TRIDENS

B.520- ONG CÁT TRIDENS
Sưu tập :

B.520- Ong cát Tridens - Bembecinus tridens, Chi Bembecinus

Bembecinus tridens là một loài ong cát thuộc họ Crabronidae
Bembecinus tridens có thể đạt chiều dài 7-11 mm. Cơ thể có màu đen và màu vàng.
Loài này có thể được tìm thấy từ Tây Âu và Bắc Phi đến Nhật Bản và Trung Quốc. Họ là những cư dân chung của các vùng cát.

Nguồn : Wikipedia & Internet

B.519- ONG CÁT SPINOSUS

B.519- ONG CÁT SPINOSUS
Sưu tập :

B.519- Ong cát Spinosus - Nysson spinosus, Chi Nysson

Nysson spinosus , wasp digger lớn , là một loài ong cleptoparasitic của họ Crabronidae được tìm thấy ở vùng Palearctic

Nguồn : Wikipedia & Internet

B.518- ONG CÁT TUBERCULATU

B.518- ONG CÁT TUBERCULATU
Sưu tập :

B.518- Ong cát Tuberculatu - Epinysson tuberculatus, chi Epinysson

Epinysson tuberculatus là một loài ong cát trong họ Crabronidae. Nó được tìm thấy ở Trung Mỹ và Bắc Mỹ

Nguồn : Wikipedia & Internet

B.517- ONG CÁT MELLIPES

B.517- ONG CÁT MELLIPES
Sưu tập :

B.517- Ong cát Mellipes - Epinysson mellipes, chi Epinysson

Epinysson mellipes là một loài ong bắp cày trong họ Crabronidae. Nó được tìm thấy ở Bắc Mỹ

Nguồn : Wikipedia & Internet

B.516- ONG CÁT BASILARIS

B.516- ONG CÁT BASILARIS

Sưu tập :

B.516- Ong cát Basilaris - Epinysson basilaris, chi Epinysson

Epinysson basilaris là một loài ong cát trong họ Crabronidae. Nó được tìm thấy ở Trung Mỹ và Bắc Mỹ.

Nguồn : Wikipedia & Internet

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2018

B.515- ONG SÁT THỦ VE SẦU PHÍA ĐÔNG

B.515- ONG SÁT THỦ VE SẦU PHÍA ĐÔNG
 
Sưu tập :

B.515- Ong sát thủ ve sầu phía Đông - Sphecius speciosus, chi Sphecius

Sphecius speciosus, thường được gọi đơn giản là kẻ sát thủ ve sầu hoặc chim ưng sát thủ ve sầu, là một loài ong đào đất lớn. Tên này có thể được áp dụng cho bất kỳ loài ong đào đất nào xử dụng ve sầu làm thức ăn cho ấu trùng, mặc dù ở Bắc Mỹ, nó thường được áp dụng cho một loài duy nhất, Sphecius speciosus. Tuy nhiên, vì có nhiều loài ong bắp cày có liên quan, nó thích hợp hơn để gọi nó là Sát thủ ve sầu phía Đông. Loài này xuất hiện ở phía đông và trung tây Hoa Kỳ và phía nam vào Mexico vàTrung Mỹ bao gồm Louisiana. Chúng được đặt tên như vậy bởi vì chúng săn lùng ve và cung cấp tổ ấu trùng của chúng. Ở Bắc Mỹ, đôi khi chúng được gọi là sừng cát, mặc dù chúng không phải là sừng , thuộc về họ Vespidae. Sát thủ ve sầu gây ra một biện pháp kiểm soát tự nhiên đối với quần thể ve sầu và do đó có thể trực tiếp có lợi cho cây rụng lá mà ấu trùng của chúng ăn.
Đánh giá gần đây nhất về sinh học của loài này được tìm thấy trong nghiên cứu toàn diện sau khi được công bố bởi nhà côn trùng học nổi tiếng Howard Ensign Evans .

Nguồn : Wikipedia & Internet

B.514- ONG SÁT THỦ VE SẦU CARIBBEAN

B.514- ONG SÁT THỦ VE SẦU CARIBBEAN
Sưu tập :

B.514- Ong Sát thủ Ve sầu Caribbean - Sphecius hogardii, chi Sphecius

Sphecius hogardii, ong sát thủ ve sầu Caribbean, là một loài ong cát trong họ Crabronidae. Nó được tìm thấy ở Caribê và Bắc Mỹ

Nguồn : Wikipedia & Internet

B.513- ONG SÁT THỦ VE SẦU PHƯƠNG TÂY

B.513- ONG SÁT THỦ VE SẦU PHƯƠNG TÂY
Sưu tập :

B.513- Ong Sát thủ Ve sầu phương Tây - Sphecius grandis, chi Sphecius

Sphecius grandis, còn được gọi là sát thủ cicada phương Tây, là một loài ong sát thủ ve sầu (Sphecius ). Các loài phía tây có chung sinh học làm tổ giống như tất cả các loài khác thuộc chi Sphecius, chủ yếu cung cấp ve sầu cho con của nó. Nó tạo thành tổ hợp tổ và giao phối một lần trong một năm, vào tháng Bảy và đầu tháng Tám. Ong này có chiều dài trung bình 3 - 5 cm và có màu vàng hổ phách với những vòng màu vàng trên bụng.
Wasps trong chi Sphecius không phải là thói quen tích cực và sử dụng nọc độc của họ chủ yếu là để làm tê liệt ve sầu mà họ lấy lại tổ của họ để nuôi trẻ của họ. Các con cái bắt xung quanh bốn hoặc nhiều con ve sầu để cung cấp, đặt chúng trong các tế bào bố mẹ và đẻ trứng trong các tế bào. S. grandis là đặc hữu đến Trung Mỹ , Mexico và Hoa Kỳ Tây , và được tìm thấy ở độ cao trung bình cao hơn so với các loài khác của Sphecius. Những con đực sát thủ ve sầu phía tây xuất hiện sớm hơn con cái, nhưng thường chết chỉ sau một vài ngày.
(Bản dịch từ tiếng Đức, tôi chỉ biên tập lại sơ qua, không đủ sức làm hoàn chỉnh, bạn đọc cảm thông. Tôi sưu tập vươn ra hệ sinh thái toàn cầu, phải truy cập nhiều trang web với nhiều ngôn ngữ khác nhau, không đủ sức biên tập lại hoàn chỉnh, đành phải lược bỏ hoặc bệ nguyên bản dịch.)


Nguồn : Wikipedia & Internet

B.512- ONG SÁT THỦ TỬ THẦN THÁI BÌNH DƯƠNG

B.512- ONG SÁT THỦ TỬ THẦN THÁI BÌNH DƯƠNG
Sưu tập :

B.512- Ong Sát thủ tử thần Thái Bình Dương - Sphecius convallis, chi Sphecius

Sphecius convallis là một loài ong cát trong họ Crabronidae. Nó được tìm thấy ở Trung Mỹ và Bắc Mỹ

Nguồn : Wikipedia & Internet

B.511- ONG CÁT PHALERATUS

B.511- ONG CÁT PHALERATUS
Sưu tập :

B.511- Ong cát Phaleratus - Saygorytes phaleratus, chi Saygorytes
Saygorytes phaleratus là một loài ong cát trong họ Crabronidae. Nó được tìm thấy ở Trung Mỹ và Bắc Mỹ.

Nguồn : Wikipedia & Internet