Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

B.5140- HỒNG TƯỚC BỤI RẬM FUSCA

Sưu tập :

13-Chi: Gerygone
Hồng tước bụi rậmFusca - Gerygone fusca.

Hồng tước bụi rậmFusca - Gerygone fusca là một loài chim dạng sẻ thuộc chiGerygone trong họ Pardalotidae:Chích hoa mai

Nguồn : wikipedia & Internet

B.5139- HỒNG TƯỚC BỤI RẬM FLAVOLATERALIS

Sưu tập :

13-Chi: Gerygone
Hồng tước bụi rậmFlavolateralis - Gerygone flavolateralis.

Hồng tước bụi rậmFlavolateralis - Gerygone flavolateralis là một loài chim dạng sẻ thuộc chiGerygone trong họ Pardalotidae:Chích hoa mai

Nguồn : wikipedia & Internet

B.5138- HỒNG TƯỚC BỤI RẬM DORSALIS
Sưu tập :

13-Chi: Gerygone
Hồng tước bụi rậmDorsalis - Gerygone dorsalis.

Hồng tước bụi rậmDorsalis - Gerygone dorsalis là một loài chim dạng sẻ thuộc chiGerygone trong họ Pardalotidae:Chích hoa mai

Nguồn : wikipedia & Internet

B.5137- HỒNG TƯỚC BỤI RẬM CINEREA

Sưu tập :

13-Chi: Gerygone
Hồng tước bụi rậmCinerea - Gerygone cinerea.

Hồng tước bụi rậmCinerea - Gerygone cinerea là một loài chim dạng sẻ thuộc chiGerygone trong họ Pardalotidae:Chích hoa mai

Nguồn : wikipedia & Internet

B.5136- HỒNG TƯỚC BỤI RẬM CHRYSOGASTER

Sưu tập :

13-Chi: Gerygone
Hồng tước bụi rậmChrysogaster - Gerygone chrysogaster.

Hồng tước bụi rậmChrysogaster - Gerygone chrysogaster là một loài chim dạng sẻ thuộc chiGerygone trong họ Pardalotidae:Chích hoa mai

Nguồn : wikipedia & Internet

B.5135- HỒNG TƯỚC BỤI RẬM CHLORONOTA

Sưu tập :

13-Chi: Gerygone
Hồng tước bụi rậmChloronota - Gerygone chloronota.

Hồng tước bụi rậmChloronota - Gerygone chloronota là một loài chim dạng sẻ thuộc chiGerygone trong họ Pardalotidae:Chích hoa mai

Nguồn : wikipedia & Internet

B.5134- HỒNG TƯỚC BỤI RẬM ALBOFRONTATA

Sưu tập :

13-Chi: Gerygone.
Hồng tước bụi rậmAlbofrontata - Gerygone albofrontata.

Hồng tước bụi rậmAlbofrontata - Gerygone albofrontata là một loài chim dạng sẻ thuộc chiGerygone trong họ Pardalotidae:Chích hoa mai

Nguồn : wikipedia & Internet

B.5133- HỒNG TƯỚC BỤI RẬM BREVIROSTRIS

Sưu tập :

12-Chi: Smicrornis
Hồng tước bụi rậm Brevirostris - Smicrornis brevirostris.

Hồng tước bụi rậm Brevirostris - Smicrornis brevirostris là một loài chim dạng sẻ thuộc chiSmicrornis trong họ Pardalotidae:Chích hoa mai

Nguồn : wikipedia & Internet

B.5132- CHÍCH BỤNG VÀNG SAGITTATUS 2

Sưu tập :

11- Chi Chthonicola
Chíchbụng vàng Sagittatus - Chthonicola sagittatus

Chích bụng vàng Sagittatus 2 - Chthonicola sagittatus là loài chim duy nhất thuộc chi Chthonicola trong họ Acanthizidae. Nó là loài chim đặc hữu của Australia, sinh sống trong các khu rừng ôn đới. Loài này được tìm thấy từ tây nam Victoria tới trung Queensland ở vùng đông nam Australia, chủ yếu là trên các vùng dốc và đồi núi đỉnh bằng thuộc dãy núi Great Dividing

Nguồn : wikipedia & Internet

B.5131- CHÍCH BỤNG VÀNG SAGITTATUS

Sưu tập :

10- Chi Pyrrholaemus
Chíchbụng vàng Sagittatus -Pyrrholaemus sagittatus.

Chích bụng vàng Sagittatus -Pyrrholaemus sagittatus là một loài chim dạng sẻ thuộc chiPyrrholaemus trong họ Pardalotidae:Chích hoa mai

Nguồn : wikipedia & Internet

B.5130- CHÍCH BỤNG VÀNG BRUNNEUS

Sưu tập :

10- Chi: Pyrrholaemus.
Chíchbụng vàng Brunneus -Pyrrholaemus brunneus.

Chích bụng vàng Brunneus -Pyrrholaemus brunneus là một loài chim dạng sẻ thuộc chiAcanthornis trong họ Pardalotidae:Chích hoa mai

Nguồn : wikipedia & Internet

B.5129- CHÍCH BỤNG VÀNG PYRRHOPYGIUS

Sưu tập :

9- Chi Calamanthus
Chíchbụng vàng Pyrrhopygius -Calamanthus pyrrhopygius.

Chích bụng vàng Pyrrhopygius -Calamanthus pyrrhopygius là một loài chim dạng sẻ thuộc chiCalamanthus trong họ Pardalotidae:Chích hoa mai

Nguồn : wikipedia & Internet

B.5128- CHÍCH BỤNG VÀNG MONTANELLUS
Sưu tập :

9- Chi: Calamanthus
Chíchbụng vàng Montanellus -Calamanthus montanellus.

Chích bụng vàng Montanellus -Calamanthus montanellus là một loài chim dạng sẻ thuộc chiCalamanthus trong họ Pardalotidae:Chích hoa mai

Nguồn : wikipedia & Internet

B.5127- CHÍCH BỤNG VÀNG FULIGINOSUS

Sưu tập :

9- Chi: Calamanthus
Chíchbụng vàng Fuliginosus -Calamanthus fuliginosus.

Chích bụng vàng Fuliginosus -Calamanthus fuliginosus là một loài chim dạng sẻ thuộc chiCalamanthus trong họ Pardalotidae:Chích hoa mai

Nguồn : wikipedia & Internet

B.5126- CHÍCH BỤNG VÀNG CAUTUS

Sưu tập :

9- Chi: Calamanthus
Chíchbụng vàng Cautus -Calamanthus cautus.

Chích bụng vàng Cautus -Calamanthus cautus là một loài chim dạng sẻ thuộc chiCalamanthus trong họ Pardalotidae:Chích hoa mai

Nguồn : wikipedia & Internet

B.5125- CHÍCH BỤNG VÀNG CAMPESTRIS


Sưu tập :

9- Chi: Calamanthus.
Chíchbụng vàng Campestris -Calamanthus campestris.

Chích bụng vàng Campestris -Calamanthus campestris là một loài chim dạng sẻ thuộc chiCalamanthus trong họ Pardalotidae:Chích hoa mai

Nguồn : wikipedia & Internet

B.5124- CHÍCH BỤNG VÀNG MAGNA

Sưu tập :

8- Chi Acanthornis
Chíchbụng vàng Magna -Acanthornis magna.

Chích bụng vàng Magna -Acanthornis magna là một loài chim dạng sẻ thuộc chiAcanthornis trong họ Pardalotidae:Chích hoa mai

Nguồn : wikipedia & Internet