Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2018

B.680- TÒ VÒ SPIRIFEX

B.680- TÒ VÒ SPIRIFEX
Sưu tập :

B.680- Tò vòSpirifex - Sceliphron spirifex

Sceliphron spirifex là một loài côn trùng cánh màng trong họ Sphecidae, thuộc chi Sceliphron. Loài này được Linnaeus mô tả khoa học đầu tiên năm 1758. Nó kích thước cơ thể dài trung bình (17–27 mm hoặc 0,7-1,1 inch) thắt lưng màu vàng. Chân màu đen với dải màu vàng, râu đen và cánh là trong suốt. Con cái xây dựng tổ bùn đa bào lớn gắn liền với những vách đá, đá, thân cây, cây cầu và các tòa nhà. Các ô tổ có một con nhện bên trong. S. spirifex sống trong môi trường sống đa dạng ở khắp châu Phi và Nam Âu, nhưng liên quan chặt chẽ với các tòa nhà và cấu trúc nhân tạo khác.

Nguồn : Wikipedia & Internet

B.679- TÒ VÒ MADRASPATANUM

B.679- TÒ VÒ MADRASPATANUM
Sưu tập :

B.679- Tò vò Madraspatanum -Sceliphron madraspatanum

Sceliphron madraspatanum là một loài côn trùng cánh màng trong họ Sphecidae, thuộc chi Sceliphron. Loài này được Fabricius miêu tả khoa học đầu tiên năm 1781

Nguồn : Wikipedia & Internet

B.678- TÒ VÒ LAETUM

B.678- TÒ VÒ LAETUM
Sưu tập :

B.678- Tò vò Laetum - Sceliphron laetum

Sceliphron laetum là một loài côn trùng cánh màng trong họ Sphecidae, thuộc chi Sceliphron. Loài này được F. Smith miêu tả khoa học đầu tiên năm 1856
Sceliphron madraspatanum là một loài côn trùng cánh màng trong họ Sphecidae, thuộc chi Sceliphron. Loài này được Fabricius miêu tả khoa học đầu tiên năm 1781

Nguồn : Wikipedia & Internet

B.677- TÒ VÒ JAVANUM

B.677- TÒ VÒ JAVANUM
Sưu tập :

B.677- Tò vò Javanum - Sceliphron javanum

Sceliphron javanum là một loài côn trùng cánh màng trong họ Sphecidae, thuộc chi Sceliphron. Loài này được Lepeletier de Saint Fargeau miêu tả khoa học đầu tiên năm 1845

Nguồn : Wikipedia & Internet

B.676- TÒ VÒ FORMOSUM

B.676- TÒ VÒ FORMOSUM
Sưu tập :

B.676- Tò vò Formosum - Sceliphron formosum

Sceliphron formosum là một loài côn trùng cánh màng trong họ Sphecidae, thuộc chi Sceliphron. Loài này được F. Smith miêu tả khoa học đầu tiên năm 1856
Sceliphron jamaicense là một loài côn trùng cánh màng trong họ Sphecidae, thuộc chi Sceliphron. Loài này được Fabricius miêu tả khoa học đầu tiên năm 1775

Nguồn : Wikipedia & Internet

Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2018

B.675- TÒ VÒ FISTULARIUM

B.675- TÒ VÒ FISTULARIUM
Sưu tập :

B.675- Tò vò Fistularium - Sceliphron fistularium

Sceliphron fistularium là một loài côn trùng cánh màng trong họ Sphecidae, thuộc chi Sceliphron. Loài này được Dahlbom miêu tả khoa học đầu tiên năm 1843

Nguồn : Wikipedia & Internet

B.674- TÒ VÒ DESTILLATORIUM

B.674- TÒ VÒ DESTILLATORIUM
Sưu tập :

B.674- Tò vò Destillatorium - Sceliphron destillatorium

Sceliphron destillatorium là một loài côn trùng cánh màng trong họ Sphecidae, thuộc chi Sceliphron. Loài này được Illiger miêu tả khoa học đầu tiên năm 1807

Nguồn : Wikipedia & Internet

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

B.673- TÒ VÒ DEFORME

B.673- TÒ VÒ DEFORME
Sưu tập :

B.673- Tò vò Deforme - Sceliphron deforme

Sceliphron deforme là một loài côn trùng cánh màng trong họ Sphecidae, thuộc chi Sceliphron. Loài này được F. Smith miêu tả khoa học đầu tiên năm 1856

Nguồn : Wikipedia & Internet

B.672- TÒ VÒ CURVATUM

B.672- TÒ VÒ CURVATUM
Sưu tập :

B.672- Tò vò Curvatum - Sceliphron curvatum

Sceliphron curvatum là một loài côn trùng cánh màng trong họ Sphecidae, thuộc chi Sceliphron. Loài này được F. Smith miêu tả khoa học đầu tiên năm 1870

Nguồn : Wikipedia & Internet

B.671- TÒ VÒ CAEMENTARIUM

B.671- TÒ VÒ CAEMENTARIUM
Sưu tập :

B.671- Tò vò Caementarium - Sceliphron caementarium

Sceliphron caementarium là một loài côn trùng cánh màng trong họ Sphecidae, thuộc chi Sceliphron. Loài này được Drury miêu tả khoa học đầu tiên năm 1773. Chúng là những côn trùng sống đơn độc và xây tổ bùn, tại các địa điểm có mái che, thường là trên cấu trúc nhân tạo như cầu, nhà kho, cổng vòm mở hoặc dưới mái hiên nhà. Những tổ được không tích cực bảo vệ, và chúng ít khi đốt người.
Có khoảng 30 loài khác Sceliphron phân bố trên toàn thế giới, mặc dù về ngoại hình và thói quen của họ là khá tương tự như S. caementarium. S. caementarium phổ biến ở Canada, Hoa Kỳ, Trung Mỹ, Nam Phi và Tây Ấn, và đã được du nhập tới nhiều đảo Thái Bình Dương (bao gồm cả Úc, Hawaii và Nhật Bản), Peru và châu Âu, nơi mà nó đã trở thành thành lập ở các lưu vực Địa Trung Hải phía Tây.

Nguồn : Wikipedia & Internet

Thứ Ba, 13 tháng 11, 2018

B.670- TÒ VÒ ASIATICUM

B.670- TÒ VÒ ASIATICUM


Sưu tập :

B.670- Tò vò Asiaticum – Sceliphron asiaticum

Sceliphron asiaticum là một loài côn trùng cánh màng trong họ Sphecidae, thuộc chi Sceliphron. Loài này được Linnaeus miêu tả khoa học đầu tiên năm 1758.

Nguồn : Wikipedia & Internet

B.669- TÒ VÒ ASSIMIL

B.669- TÒ VÒ ASSIMIL
Sưu tập :

14- Chi Sceliphron
B.669- Tò vò Assimile – Sceliphron assimile

Sceliphron assimile là một loài côn trùng cánh màng trong họ Sphecidae, thuộc chi Sceliphron. Loài này được Dahlbom miêu tả khoa học đầu tiên năm 1843

Nguồn : Wikipedia & Internet

Thứ Hai, 12 tháng 11, 2018

B.668- TÒ VÒ THOMAE

B.668- TÒ VÒ THOMAE
Sưu tập :

B.668- Tò vò Thomae - Prionyx thomae

Prionyx thomae là một loài côn trùng cánh màng trong họ Sphecidae, thuộc chi Prionyx. Loài này được Fabricius miêu tả khoa học đầu tiên năm 1775.

Nguồn : Wikipedia & Internet

B.667- TÒ VÒ KIRBII

B.667- TÒ VÒ KIRBII
Sưu tập :

13- Chi Prionyx
B.667- Tò vò Kirbii - Prionyx kirbii

Prionyx kirbii là một loài côn trùng cánh màng trong họ Sphecidae, thuộc chi Prionyx. Loài này được Vander Linden miêu tả khoa học đầu tiên năm 1827.

Nguồn : Wikipedia & Internet

B.666- TÒ VÒ RUFIPES

B.666- TÒ VÒ RUFIPES
Sưu tập :

12- Chi Podium
B.666- Tò vò Rufipes - Podium rufipes

Podium rufipes là một loài côn trùng cánh màng trong họ Sphecidae, thuộc chi Podium. Loài này được Fabricius miêu tả khoa học đầu tiên năm 1804

Nguồn : Wikipedia & Internet

Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2018

B.665- TÒ VÒ TYDEI

B.665- TÒ VÒ TYDEI
Sưu tập :

B.665- Tò vò Tydei - Podalonia tydei

Podalonia tydei là một loài côn trùng cánh màng trong họ Sphecidae, thuộc chi Podalonia. Loài này được Le Guillou miêu tả khoa học đầu tiên năm 1841

Nguồn : Wikipedia & Internet